Okolí chalupy Beskydky

Mosty u Jablunkova mají zhruba 4000 stálých obyvatel a rozkládají se na katastru o výměře 34 km2 po obou stranách Jablunkovského průsmyku, celková délka obce je 8 km. Leží zde první železniční stanice na území České republiky při cestě ze Slovenska po mezinárodní trati Žilina – Bohumín.

Pod nejvyšším bodem průsmyku prochází trať dvěma tunely dlouhými 600 m. Jablunkovský průsmyk od sebe odděluje dva hřebeny Moravskoslezských Beskyd. Na východ se táhne hřeben Gírové (840m n.m.). Na úbočí Gírové může turista navštívit tzv. Čertí mlýny – skupinu skal s dnes již zasypanou jeskyní, která údajně sloužila za úkryt zbojníkům. Pod vrcholem Gírové je turistická chata. Na západ od průsmyku se rozprostírá mohutné zalesněné pásmo Polomu.

Prvním vrcholem je Skalka (932m n.m.), dále Severka (953m n.m.) se svými lyžařskými terény, pak hřebenovka pokračuje kolem horského hotelu Tetřev na Velký Polom (1067m n.m.). Zdatní turisté mohou vystoupat přes Burkův vrch (1032m n.m.) a Malý Polom (1060m n.m.) až na Bílý Kříž. K chatě na Severce se můžete vydat také z průsmyku přes Šance. V katastru obce existují tři lokality chráněných území. V první rezervaci pod hájenkou Kyčera se nacházejí květnaté bučiny a další vzácné porosty jsou zachovány v přírodních rezervacích Motyčanka a Vřesová stráň.