Ubytovací řád

Dodržování nočního klidu
Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla
Za dveřmi společného prostoru se nachází elektronická regulace topení, je zakázáno jakkoli manipulovat s regulačním zařízením. int 5Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, požádejte, prosím, správce o nastavení individuálního režimu. Nové nastavení není jakkoli zpoplatněno. Krb slouží pouze k dotápění, není možné s ním celodenně vytápět objekt. Radiátory v koupelnách fungují na tzv. noční proud.
V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prosředí Vás prosíme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na správce. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Poškozování vybavení
Je zakázáno poškozovat vybavení chalupy, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku
Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných prostorách  nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Majetek ubytovaných není pojištěn.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob
Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.int 6 Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Toto platí i v prostorách před chalupou.
Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní
Vzhledem k tomu, že na chalupě spí děti není dovoleno v objektu kouřit. Ze stejného důvodu neubytováváme pejsky, kočky a jiná volně se pohybující zvířata.

Sociální zařízení a koupelny jsou společné pro několik pokojů, prosím zachovávejte čistotu a o prostory se rozdělte.
Kuchyně je v chalupě pouze 1 a je součástí společných prostor v 1. NP, stejně tak lednička.

Uveďte prosím pokoj před odjezdem do více méně stejného stavu pořádku jako když jste přišli.